|
Registracija | Prijavi se!

Ekologija

Tretman komunalnog, opasnog, elektronskog i drugih otpada, laboratorije, deponije, itd.

Ukoliko želite da predložite firmu neophodno je da se prijavite.

  • BREM GROUP

    BREM GROUP je bioremedijaciona kompanija fokusirana na razvoj i primenu jedinstvenih bioremedijacionih metoda u cilju eliminacije opasnih toksičnih supstanci iz životne sredine, u prvom redu kontaminirane zemlje, vode i vazduha.


© 2015 Srbijanac.rs | Template design by W3layouts | SM Programming