|
Registracija | Prijavi se!KovinNalazi se u AP Vojvodina i spada u Južno-banatski okrug. Na zapadu se graniči s opštinom Pančevo, na severu s opštinama Alibunar i Vršac, na istoku s opštinom Bela Crkva i na jugu Dunavom sa Smederevom. Kovinska opština ima oblik nepravilne piramide. Prostire se najvećim delom na lesnoj terasi i aluvijalnoj ravni Dunava. Južnim delom opštine protiče reka Dunav. Zemljište je plodno, a najzastupljenije su ritske crnice, livadske crnice i černozem.

Zbog svog izuzetno povoljnog položaja, obilja vode i povoljne klime područje opštine bilo je privlačno za život od najstarijih vremena. NJegovi stanovnici vekovima su živeli na račun Dunava. Ovaj kraj, Dunav je povezivao sa okolnim mestima i većim centrima i otvarao prema svetu. Ovde su još u davna praistorijska vremena ljudi osnovali jedno naselje. Bilo je to u vreme cvetanja stare neolitske, starčevačke kulture u VII milenijumu stare ere. To prvo "Starčevačko" naselje osnovano je na mestu današnjeg "Grada".

Nekoliko stotina godina nakon zamiranja prve naseobine, u doba "Vinčanske" kulture, ponovo je osnovano na istom mestu, našem "Gradu" malo naselje. Živelo je u V, IV i delu III milenijuma stare ere. Blizu dva milenijuma, u vreme Bronzanog i Gvozdenog doba, i "Grad" pod uticajem novih istorijskih uslova i dešavanja menja svoju fizionomiju. Prvobitno mirnodopska, miroljubiva naseobina postaje utvrđenje, odbrambena tvrđava koja je svojim žiteljima davala sigurnost zavisno od potreba i ratnih dešavanja. To se desilo oko 1800. godine stare ere i od tada pa sve do 1604. godine naše ere (dakle oko 3.500 godina) "Grad" je bio markantna dunavska tvrđava menjajući brojne i različite gospodare.

Rimljani su krajem trećeg veka naše ere osnovali tvrđavu na levoj, banatskoj obali Dunava, na mestu gde će se desetak vekova kasnije pojaviti ime jednog utvrđenja čiji se koreni i danas nalaze u imenu savremenog grada. Burna nemirna vremena Velike Seobe naroda (III - V vek) ostavili su brojne tragove i više u okolnom prostoru "Grada" nego na samom utvrđenju. Ovde su se zadržavala i prohujala i Hunska plemena i Atilini konjanici i Sarmati i Gepidi i Goti i Heruli... sve do Slovena, Srba, Turaka, Mađara, Nemaca, Rumuna, Jevreja...

Srednjevekovna istorija Kovina prilično je oskudna i samo su ponegde u različitim dokumentima očuvani dragoceni fragmenti. 1153. godine javlja se prvi put ime naseobine - Quewen, a nešto poznije sreću se imena Kewy, Keve, a od druge polovine XVII veka Kubin. 1894. godine grad se zove Temeskubin, 1911. Kevevara da bi 1919. postao Kovin. U upravnu oblast Kewy do kraja XIV veka često su upadali Turci da bi nakon pada Smedereva 1456. godine bila uništena.

Poslednji put ova oblast se spominje 1471. godine, a u njoj su postojale tri tvrđave, tri varoši i sedamdesetdva naselja. Ostalo je zapisano da je crkva i tvrđavi bila posvećena Bogorodici, a u njoj je polovinom XIV veka postojao franciskanski manastir.

Nakon pada Smedereva i upada Turaka u Banat veći deo stanovnika Kovina pobegao je na dunavsko ostrvo Čepel (okolina Budimpešte), gde su Srbi osnovali Kis Kewy, koji je kasnije dobio ime Srpski Kovin. Tursko ime Kovina bilo je Kufin. Zabeležila je istorija da je tvrđava 1478. godine bila u lošem stanju. Dolaskom Turaka naselje i tvrđava sve više gube svoju važnost i značenje. U junu 1604. godine ovim prostorom prohujale su jedinice mađarske carske vojske i zauzele kovinsku tvrđavu koju je, branilo 800 Turaka. Nešto kasnije, podatak iz 1626. godine pokazuje da je posadu kovinske tvrđave sačinjavalo 1000 konjanika i isto toliko pešaka.

Posle toga kovinska tvrđava se ne spominje, a 1685. godine Kovin već pripada pančevačkom sandžaku, nakon što je posle osvajanja Pančeva, grof Mersi pošao u Palanku i oslobodio Kovin od Turaka.Ubrzo nakon toga, kada je organizovana austrijska provincija Temišvarski Banat, Kovin je dodeljen pančevačkom distriktu.

Tako, 1717. godine Kovin je imao 50 kuća, a već naredne godine je preko Dunava postavljen most od brodova.Naseljena mesta:

Bavanište
Deliblato - Novo!
Deliblatski pesak
Dubovac
Gaj
Malo Bavanište
Mramorak
Pločica - Novo!
Skorenovac
Šumarak

Komentari

Bićemo Vam zahvalni ako podelite informacije, zanimljivosti, priče i legende koje se odnose na ovo mesto.

Komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ne objavljujemo. Mišljenja izneta u komentarima su privatno mišljenje autora komentara.
Komentari će biti objavljeni nakon provere od strane administratora.© 2015 Srbijanac.rs | Template design by W3layouts | SM Programming