|
Registracija | Prijavi se!


Iskrice

(izreke, misli, citati, aforizmi, poslovice)

Ukoliko želite da vidite sve iskrice ili da dodate neku, neophodno je da se prijavite.


Autor Iskrica Kategorija
Aleksandar Čotrić Kada inicijative polaze sa vrha sve ide nizbrdo. Aforizmi
Emile De Girardin Snaga je reči upravo neizreciva. Dobro odabrana reč često je zaustavljala vojsku u begu, poraz pretvarala u pobedu, spasavala čitavo carstvo. Misli
Dušan Duško Radović (1922-1984) Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kada odlaze. Aforizmi
Latinska poslovica Koji kasno dođe, loše sede. Poslovice
Dušan Duško Radović (1922-1984) Muškarci ne mrze žene onoliko koliko viču na njih, niti žene vole muškarce
onoliko koliko ih slušaju i trpe.
Aforizmi

© 2015 Srbijanac.rs | Template design by W3layouts | SM Programming